kʷtɨ́n

Species, variety, that kind. kʷtɨ́nnaš tq̓íx̣ša ‘I want that kind’; tq̓íx̣nataš wá kʷtɨ́n tkʷátat ƛ̓áax̣ʷ ‘all our food is the irreplacible kind’. [NW kʷɨtɨ́nk.]