k̓ʷáamɨl

Late, too late. k̓ʷáamɨl iwiyánawi ‘he has arrived late’; k̓ʷáamɨlnaš wiyánawi kútkutyaw ‘I have arrived late for work’; k̓ʷáamɨlnam wiyánawita tkʷátatyaw ‘you will arrive too late to eat’. [NP /k̓ʷm´c/.]