k̓ʷalálk̓ʷalal

Bell. kutyaš x̣tú pinápiša ana kʷná iwáanašaša k̓ʷalálk̓ʷalal ‘but I am holding myself strongly where the bell is sounding’; apappamá k̓ʷalálk̓ʷalal ‘hand bell’. [NP /k̓ʷl´lk̓ʷll/.]