wɨš-

Camping, moving camp. wɨšáˀanawi ‘be hungry traveling’; wɨšána ‘move’; wɨ́šayč ‘become’; wɨšáynač ‘move in’; wɨšínn ‘travel around’; wɨšk̓úk ‘crowd in for a gathering’; wɨšnín ‘camp for food gathering’; wɨšpyúč ‘move up from shore’; wɨštáyma ‘go out after to meet’; wɨštúx̣n ‘move back’; wɨšwáwtuk ‘camp overnight’; wɨšwɨšúwa ‘be ready to move’; wɨšx̣ʷáami ‘move up into the high country’; wɨšyát̓a ‘move camp’; wɨšyípx̣n ‘move downstream’. [NP /ws-/.]