wáˀuyit

Saturday. áw iwá wáˀuyit ‘now it is Saturday’; ipúyiya úyit wáˀuyit pɨ́sc̓atpa ‘it first snowed Saturday in the fog’; áw iwá wáaˀuyit ‘it’s Saturday now’; wáˀuyitpa ‘on Saturday’. [Y tamác̓aakt; NP /halx̣pawit̓ask/.]