ɨmɨnɨwáy

Kind, compassionate, humble. ɨmɨnɨwáy iwá k̓ʷáy ‘that one is kind’; kʷáalisimnam wáta ɨmɨnɨwáy ‘you should always be humble’. [NP /hamqaqayc/, /hamqaqaˀis-/; cf. Y ɨmnɨmwáy ‘reserved, stoic, passive’.]