cɨ́ˀli

Proud. ttúušma pawá šúkʷani cɨ́ˀli ‘some people are known (to be) proud’. Sometimes pronounced cɨ́lli or c̓ɨ́li. See also pinápx̣ʷini. [NP /c´l̓ii/.]