c̓áac̓aa

Near, very close. ku k̓ʷáy paˀanítat̓aša ánč̓ax̣i níit c̓áac̓aa ‘and again they are wanting to build houses close by’; ku páyš šuyápuma pawiyánawita ku patáwyanaykta c̓áac̓aa tímaniyaw tiičámyaw ‘and maybe the whites will arrive and settle near the reservation (marked land)’; kuƛ̓áax̣ʷ ikáƛ̓x̣ʷšana c̓íc̓k kʷná c̓áac̓aa ‘and he was devouring all the grass there nearby’; C̓smalpálma k̓ʷáy pawá c̓áac̓aa ‘the C̓smalpáls are nearby’; c̓áac̓aa náymu ‘very close relative’.