c̓múy

Warm. c̓múy iwá ámčni ‘it’s warm outside’; c̓múynaš wá ‘I am warm’; c̓múy iwá łk̓ʷí ‘it is a warm day’; mayc̓múy iwáta ‘it will get warmer’; k̓ína kú c̓múy láwaalawayčta c̓múy nč̓útay ‘soon then our warmth will cross over for sleeping’. [WS c̓mí; NP /luˀuq̓ic/.]