čákʷtk

Pull apart, pull weeds, pick. papáču áčakʷtkɨnk ‘pull it apart in the middle’; ičákʷtka latítna ‘she picked the flower’. See also tákʷtč.