čátq̓upšk

Cramp. ičátq̓upškšaaš ‘I’m getting a cramp’; ičátq̓upškšaaš wɨx̣á ‘it’s cramping my leg’; ičátq̓upškšaaš wɨx̣ápa ‘it’s cramping me in the leg’; ičátq̓upškaaš ‘I suddenly got a cramp’; čátq̓upški ‘cramped’.