ímɨn

Where to? to somewhere, to wherever, to anywhere. ímɨnam wínaša ‘where are you going?’; ƛ̓áax̣ʷna čná wiyáwinata ímɨn náx̣šyaw tiičámyaw ana kú ɨ́nta ‘all of us here will go to some other land when he will call us’.