kʷaaní

In that very direction. áwš kʷaaní wínaša ‘now I am going in that direction’; ana mɨná tún iwačá tkʷátat ku kʷaaní pawšánax̣ana ‘wherever there was any food, then they would move in that direction’; kunam páyš wínata x̣nítata kʷaaní ‘and maybe you will go root digging in that direction’; ku kʷaaní pawínax̣ana ana pmáy pawačá wánpi ‘and they who were sung would go in that direction’; maykʷáanik ‘further, all the more’. [NW kuuník; íkuunik; NP konmá /kʷn-mé/.]