uylɨ́xs

Six. uylɨ́xsipa iwá nɨknípa ‘it is six o’clock’; uylɨ́xs pútɨmt pútaaptit ‘six thousand’; uylɨ́xs álxayx ‘June’; uylɨ́xsiyaw ‘sixth’. [WS & NW ptɨ́x̣ninš (cf. ptɨ́x̣ʷn ‘curl up’); NP /ˀoyláqc/; Klamath načksept [n°atʃksæpt] (Barker 1963b:273).]