Observe

ílwi ‘testify, confess; follow the law’; káˀuyi ‘observe the firstfruits’; mɨšqítwa ‘pay attention’; tamátk̓in ‘watch while lying down’; tananáwi ‘observe the traditions’; tk̓ín ‘watch, scrutinize’.