ƛúpwaaluun

Jump into water. iƛúpwaaluuna ‘he jumped into the water’. [NE č̓áywaaluun; K ƛúpwayčaliin (Jacobs 1931:169); Y ƛúpwiilačaliin ~ ƛúpwiiliičaliin; NP /weyelúu/.]