-áł

Privative. Deverbative. ača čikúuk iwá at̓úk yáx̣t kútkut sapsik̓ʷanáł ‘because today it is hard to get work without an eductation’; čak̓ʷlkáł ‘unchewed’; čuunáł ‘without drinking’; iix̣áł ‘unclean’; lak̓ɨmiyáł ‘everlasting’; panaymunáł ‘cold, aloof’; payknáł ‘disobedient’; sɨnwiyáł ‘without speaking’; šuwináł ‘not learning from hard lessons’; tkʷatanáł ‘without eating, fasting’; twanpáł ‘uncombed’; wanáł ‘invisible’. [NP /-ey̓éy̓/.]