-aptit

By tens. náaptit ‘twenty’; mɨtáaptit ‘thirty’; pináaptit ‘forty’; pax̣áaptit ‘fifty’; uylsxáaptit ‘sixty’; uynáaptit ‘seventy’; uymɨtáaptit ‘eighty’; k̓uysáaptit ‘ninety’; putáaptit ‘hundred’. [NP /-eˀéptit/.]