áwtik̓a

Worthless, futile, in vain, for nothing, useless, merely. áwtik̓a iwá ‘it is good for nothing’; čáw áwtik̓a ana kúuš qqaanáywiša ‘we don’t work for nothing’; patx̣táymanaaš áwtik̓a ‘they gave it to me free, they traded me the no good one’; čáwnam mún áwtik̓a iq̓ínutax̣na kutyanam aw kú iƛ̓iyáwitax̣na Wax̣púšpalnɨm ‘never for nothing would the Paiute see you but what he would kill you’; áwtik̓aš patx̣táymana ‘they traded me for the no good one’.