casunínn

Drag around. icasunínša ‘he is dragging it around’; icasunínx̣a ‘he keeps dragging it around’; k̓úsi icasunánx̣a lúup ‘a horse is dragging the rope around’; k̓usik̓úsi iwáacasunanx̣a túna ‘the dog drags things around’. [NP /nkt´xnik/ ~ /nktén/.]