čiiní

These two (dual); with this one (associative). wášnaš čiiní ‘these two are mine’; ku panáktux̣ɨmta čiiní imíin miyánašin ‘and these your two children will bring (them) back’; wínašaataš čiiní ‘I am going with this one’; páq̓inušana čiiní ‘this one saw him’.