kʷa

Wonderment. kʷata kú míš pap̓ɨ́x̣ta kʷaaná ‘maybe they’ll remember that’; ku iwíˀaniya túmaaman kʷa ‘and he made each thing’; kʷata kú míš iwá níix̣ aw míšk̓a iwá mɨlá ‘wonder then whether it is good or whether it is bad’; kʷašta kú mɨ́ł wačá anwíčt ‘surely then however many years’; míšata kʷá ‘oh! for crying out loud! forever more!’.