Wɨ́šx̣am

Wishram (Spearfish), Washington. Oblique varies dialectally: Wɨ́šx̣aa or Wɨ́šx̣am. Wɨ́šx̣amma pawá ‘they are Wishrams’; pawačá Wɨ́šx̣aama ‘they were Wishrams’; Wɨ́šx̣amkni pawá ‘they are from Wishram’; ku itkʷapaničášana K̓álwaš Wɨšx̣aamíkni ‘and Colwash signed (the Treaty) from Spearfish’; Wɨšx̣aamí sɨ́nwit ‘the Wishram language’. [Wishram nixlúidix.]