Handful

-wɨnpt: nɨšx̣áwɨnpt ‘one handful’; náptwɨnpt ‘two handfuls’; mɨtáawɨnpt ‘three handfuls’; pináwɨnpt ‘four handfuls’; páx̣atwɨnpt ‘five handfuls’.