Walla Walla

pášx̣a ‘Walla Walla, Washington’ (also sometimes called nɨ́ptuwiš); Walawála ‘Wallula area and people, the Walla Walla’; Walawalałá ‘Walla Walla person’; Walawalałáma ‘Walla Walla people’; Walawalałaamí sɨ́nwit ‘Walla Walla language’.