-aša

On, upon. aƛ̓awiyáša ‘pray for, bless’; háašnaša ‘breathe on’; ílapaša ‘lay hands on for healing’; ít̓x̣aša ‘smoke’; káƛ̓inaša ‘spit on’; nɨpáša ‘get back, retrieve’; tamčáša ‘put on, load on’; tíitnaša ‘eject musk on’; yáx̣ikaša ‘pour on’. See also -ša; -ničaša.