háašhaašn

Pant, breathe heavily, take a rest. áwnaš háašhaašša ‘I am taking a rest now’; áwnaš wáahaašhaašša ‘now I’m stopping for a breather’.