imaamanáy

You. Accusative plural. imaamanáymaš níta ‘I will give it to you’; imaamanáypam ɨ́nna ‘he told all of you’; imaamanáyč̓a ‘you also’; imaamalaksá ‘you alone’; imaamanáysɨm ‘only you’; imaamanáyx̣i ‘you similarly’; imaamanáyx̣uš ‘you first’. [NE imaamaná(k); NW imamanák; NP /ˀimuuné/; /ˀétk/.]