imanáy

You. Accusative singular. k̓ʷałámaš imanáy šúkʷaan ‘glad I have met you’; ačamaš kú kʷyáamša imanáy ‘because I believe you’; itímayišanam imanáy ‘he is marking yours’; kunam ƛ̓áax̣ʷ išúkʷayišamš imanáy łk̓ʷí wáwtukt ‘and he knows all your days’; paˀaníyayiyanam imanáy ‘they made it for you’; níix̣maš imanáyč̓a šúkʷaan ‘good I have met you also’; imalaksá ‘you alone’; imanáysɨm ‘you only’; imanáyx̣i ‘you similarly’; imanáyx̣uš ‘you first’. [NE imaná(k); NW imanák; NP /ˀimené/; /ˀé/.]