Imatalamłá

Umatilla person. ku pášapawinana Imatalamłáaman Háwtmikan ‘and he sent the Umatillas toward McKay Creek’; Imatalamłá ‘Umatilla person’; Imatalamłáma ‘Umatilla people’; Imatalamłaamí ‘of the Umatilla’; Imatalamłaamí sɨ́nwit ‘Umatilla language’. [NP /hiyówatalampoo/ ‘Umatilla people’.]