ínawi

Try, test. áwinawik ‘try it!’; ínawiya táatpas ‘she tried on a dress’; ínawiša šapáwayx̣tit ‘he is trying to drive’; áwinawišaaš anít wápas ‘I’m trying to make a root basket’; ínawiša čáx̣ʷaamit ‘he is trying to lift it’; káˀilawi ‘taste’; sapíinawi ‘measure’; tamíinawi ‘measure out (as on a scale), apportion’; wilíilawi ‘try to go’. [NP /hínewi/.]