ináy

Me. Accusative singular. Also ína. ilayksáas iníya ‘he gave it to me alone’; táymušapam ináy ‘you are telling me the news’; ináyč̓a ‘me too’; ináysɨm ‘me only’; ináyx̣i ‘me similarly’; ináyx̣uš ‘me first’. [NE ína; NW inák; NP /ˀíne/.]