kʷáalisim

Always, all the time, forever. kʷáalisim iwačá níitpa ‘he was always at home’; atya kú iwá kʷáalisim payúwi ‘when he is always sick’; kʷáalisim pinálawša ‘he always lies around’; kʷáalisimmaš naknúwita imanáy ‘I will always take care of you’; iwɨ́šayča níitpa kʷáalisɨm ‘and he stayed in the house always’; ana k̓ʷapɨ́n iwá ku kʷáalisɨm iwačá áwtni ‘that which is and always was tabooed’. [NW kʷalíisim (Jacobs 1931:258, 263); NP /kʷ´nk̓u/.]