ká-

With the teeth, mouth, in eating. káˀilawi ‘taste’; káˀuyi ‘eat first, observe the firstfruits’; kánaq̓i ‘finish eating’; káanwi ‘eat up, devour’; kášk̓ululapn ‘eat too much fat’; káƛ̓in ‘spit’; káƛ̓iyawi ‘kill with food, poison’; káƛ̓x̣ʷ ‘eat up, devour’; káwaaluuk ‘pick up with the mouth’. Nonpalatalized variant of čá-. [NP /ké-/.]