máycqi

Morning. kutaš wínata mɨtáłk̓ʷipa máycqi ‘and we will go in the morning on Wednesday’; ku máycqi páˀɨnna ‘and in the morning he said to him’; kúušx̣i pawínata tkʷaynpłáma máycqi ‘in the same way the hunters will go in the morning’; máycqi itux̣ʷɨ́nana ‘he shot it this morning’; kuna pápawštaymata ánč̓ax̣i máysx máycqi ‘and we will meet again tomorrow morning’; ƛ̓áax̣ʷ máycqi ‘all morning’; níix̣ máycqi ‘good morning!’; máycqipa ‘in the morning’. [NE sk̓ʷípa; NP /méywi/.]