mísc̓iki

Barely, scarcely, finally. mísc̓ikiš wiyánawi ‘I barely made it (i.e., arrived)’; mísc̓iki ičúun ‘it has finally sunshined’. [Wána: miscilí; NE miskilí; Y miskilíiki; NP mic̓kin̓íx.]