yáanwa

Always. yáanwa áw kúuš ‘always like that!’; yáanwa kúuš panáwa ‘they are saying that always’; yáanwanam wá tanán ‘you’ll always be Indian’; yáanwanam sɨ́nwita šuyaputɨmtki ‘you’ll always speak in English’.