-na

Fossilized translocative directional. máana ‘go root digging (day trip)’; nána ‘bring’; sámxna ‘talk to’; šápa ‘pack on the back’; tamáwna ‘throw over, drape over’; twána ‘accompany, follow’; tx̣áwna ‘blow (east wind)’; wána ‘flow’; wátkʷna ‘charge, rush’; wáwna ‘go over the hill’; wáyna ‘fly’; wína ‘go’; wɨšána ‘move’. [NP /-(n)en/; PS *-nen.]