úya

Careful. Mostly only used in religious songs. úyapam wáta inmíki ašta kú wína hawláakyaw ‘you should be careful about yourself when I have gone to the spirit realm’.