742 terms start with “s

Swollen

tɨ́tni.

Syringa

sáxi ‘Lewis’ mock-orange, Philadelphus lewisii‘.